بهبود دیابت با رژیم غذایی حاوی فلاونویید

سیمارتیکل/ خراسان رجوی غذاهای غنی از فلاونوییدها خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را تا 28 درصد کاهش می دهند.

فلاونوییدها ترکیبات گیاهی هستند که در میوه ها و سبزیجات یافت می شوند و به دلیل خواص آنتی اکسیدانی خود بسیار مورد توجه هستند.

دیابت نوع 2 به دلیل شیوع روزافزون آن در سراسر جهان به یک نگرانی قابل توجه برای سلامت عمومی تبدیل شده است و در حال حاضر 415 میلیون نفر با دیابت زندگی می کنند و بیش از چهار میلیون مرگ در سراسر جهان با این بیماری مرتبط است.

برخی از عوامل خطر قابل اصلاح، مانند چاقی و اضافه وزن، با ایجاد دیابت نوع 2 مرتبط هستند و خطر عوارض مختلف سلامتی از جمله بیماری قلبی عروقی، بیماری کلیوی، زوال عقل و انواع خاصی از سرطان را افزایش می دهند.

رژیم غذایی گیاهی برای کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 شناخته شده است. گیاهان منابع غنی از ترکیبات پلی فنلی مختلف با فراهمی زیستی و زیست فعالی متفاوت هستند. فلاونوییدها دسته ای از ترکیبات پلی فنلی هستند که به 6 زیر گروه اصلی طبقه بندی می شوند: فلاونون ها، فلاون ها، فلاوان-3-اول ها، فلاونول ها، آنتوسیانین ها و ایزوفلاون ها.

شواهد حاصل از کارآزمایی های تصادفی سازی و کنترل شده نشان می دهد که مصرف زیاد فلاونوییدها با افزایش حساسیت به انسولین، کاهش مقاومت به انسولین و بهبود پروفایل چربی خون مرتبط است.

در این مطالعه، دانشمندان ارتباط بین رژیم غذایی غنی از فلاونویید و دیابت نوع 2 را در جمعیت بزرگ بریتانیا بررسی کردند.

طرح پژوهش

در مجموع 113 هزار و 97 شرکت کننده در Biobank انگلستان در این مطالعه ثبت نام کردند. UK Biobank یک مطالعه کوهورت آینده نگر مبتنی بر جمعیت است که بر روی بیش از 500000 شرکت کننده بزرگسال از بریتانیا بین سال های 2006 و 2010 انجام شده است.

دو یا چند ارزیابی غذایی 24 ساعته که از شرکت کنندگان به دست آمده بود برای محاسبه مصرف فلاونویید با استفاده از پایگاه داده USDA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 10 غذای غنی از فلاونوییدها بر اساس میانگین مصرف روزانه (سرویس های روزانه) انتخاب شدند. امتیاز رژیم فلاونوییدی با اضافه کردن تعداد کل وعده های مصرف شده در 10 غذای انتخابی محاسبه شد.

تجزیه و تحلیل های آماری مناسب با در نظر گرفتن عوامل مخدوش کننده بالقوه برای تعیین ارتباط بین دریافت رژیم غذایی و بروز دیابت نوع 2 انجام شد.

کاهش دیابت از طریق غذاهای غنی از فلاونویید

مشاهده مهم

طی یک دوره پیگیری 12 ساله، 2628 مورد دیابت نوع 2 شناسایی شد. نسبت بیشتری از تبعیت از رژیم غذایی غنی از فلاونویید در میان شرکت کنندگانی که زن، شرکت کنندگان مسن تر، از نظر بدنی فعال بودند یا دارای پیشینه تحصیلی بالاتر بودند مشاهده شد.

میانگین کل مصرف فلاونویید در روز 805.7 میلی گرم بود. در میان زیرگروه های مختلف، پلیمرهایی از جمله پروآنتوسیانیدین ها و فلاوان-3-OLs به ترتیب 67 و 22 درصد از کل فلاونویید مصرفی را تشکیل می دهند. مصرف چای منبع اولیه برای این 2 زیر گروه بود.

زیر گروهی که کمترین سهم را در کل فلاونوییدها داشت، فلاون ها بودند که بیشتر از فلفل مشتق می شوند.

ارتباط بین مصرف فلاونویید و خطر ابتلا به دیابت نوع 2

تجزیه و تحلیل تنظیم شده برای ویژگی های دموگرافیک و سبک زندگی شرکت کنندگان نشان داد که نمره رژیم غذایی فلاونوییدی بالاتر (6 غذای غنی از فلاونویید در روز) با 28٪ کمتر خطر ابتلا به دیابت نوع 2 نسبت به نمره دیابت فلاونویید پایین تر (به ازای هر وعده در روز) مرتبط است. غذاهای غنی از فلاونویید).

تجزیه و تحلیل دوز-پاسخ نشان داد که افزایش یک وعده از غذاهای غنی از فلاونویید در روز خطر ابتلا به دیابت را تا 6 درصد کاهش می دهد.

برای غذاهای خاص غنی از فلاونویید، مطالعات نشان داده است که مصرف زیاد چای سیاه یا سبز، توت ها و سیب به ترتیب با 21 درصد، 15 درصد و 12 درصد کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 مرتبط است.

برای زیرگروه های فلاونوییدی خاص، مصرف بیشتر آنتوسیانین ها، فلاوان-3-اول، فلاونول ها، فلاون ها، پلیمرها و پروآنتوسیانیدین ها با 19، 26، 28، 19، 26 و 27 درصد خطر ابتلا به دیابت مرتبط بود. . ، به ترتیب.

کاهش دیابت از طریق غذاهای غنی از فلاونویید

تجزیه و تحلیل بر اساس فرآیندهای دقیق

این مطالعه چندین نشانگر زیستی بالقوه مرتبط با دیابت نوع 2 را برای شناسایی مکانیسم های بیولوژیکی مسیول انجمن های مشاهده شده مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

تجزیه و تحلیل میانجی، شاخص توده بدن، فاکتور رشد شبه انسولین 1، پروتیین واکنشی C، سیستاتین C، اورات، گاما گلوتامیل ترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز را به عنوان واسطه های بالقوه شناسایی کرد.

به طور خاص، نتایج نشان می دهد که اثرات مفید غذاهای غنی از فلاونویید بر کنترل وزن بدن، متابولیسم گلوکز، التهاب پایه، عملکرد کلیه و کبد تا حدی مسیول کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 بود که در این مطالعه مشاهده شد.

اهمیت تحقیق

نتایج این مطالعه نشان می دهد که رژیم غذایی غنی از فلاونوییدها می تواند با تنظیم چاقی، متابولیسم گلوکز، التهاب، عملکرد کلیه و کبد، خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

مقالات و متون علمی موجود نشان می دهد که فلاونوییدها، به ویژه آنتوسیانین ها، فلاوان-3-اول و فلاونول ها می توانند با تسهیل ترشح انسولین و ارسال سیگنال و انتقال و متابولیسم گلوکز، اثرات ضد دیابتی داشته باشند.

همانطور که دانشمندان اشاره می کنند، جمعیت مورد مطالعه شامل بزرگسالان میانسال بریتانیایی بود که تعمیم نتایج را به سایر جمعیت های غیر اروپایی محدود می کند.

به طور کلی، این مطالعه از توصیه های فعلی برای افزایش مصرف میوه، به ویژه انواع توت ها و سیب، برای کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 پشتیبانی می کند.

نتایج این مطالعه در مجله Nutrition and Diabetes منتشر شد.

ارجاع

https://medicaldialogues.in

https://www.news-medical.net

پایان خبر سیمارتیکل

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "بهبود دیابت با رژیم غذایی حاوی فلاونویید" هستید؟ با کلیک بر روی اجتماعی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "بهبود دیابت با رژیم غذایی حاوی فلاونویید"، کلیک کنید.