مجازات معافیت غیرقانونی از سربازی چیست؟

جریمه انفصال غیرقانونی از خدمت سربازی چیست؟

رییس سازمان وظیفه عمومی فرازا گفت: بر اساس ماده 60 قانون جرایم و تعزیرات وظیفه عمومی با افرادی که مرتکب اعمال مجرمانه ای شوند که موجب انفصال خود یا دیگران از خدمت شود برخورد قانونی می شود.

به گزارش سیمارتیکلسردار تقی مهری درباره مجازات عمل مجرمانه معافیت از خدمت سربازی گفت: بر اساس ماده 60 قانون جرایم و تعزیرات وظیفه عمومی مرتکب اعمالی مانند ابطال شناسنامه، سیمارتیکل، امضا، کارت خدمت می شوند. کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگری، نفوذ، شهادت دروغ، شهادت کذب، کتمان حقیقت، قبول رشوه یا کلاهبرداری برای خود یا دیگران به دلیل معافیت از وظیفه عمومی، درجه جرم و درجه انضباط تبلیغات و توبیخ و یک سال تا پنج از تهدید به یک سال حبس

رییس سازمان وظیفه عمومی فرازا ادامه داد: در صورتی که کلاهبرداری یا کلاهبرداری یا دریافت رشوه تاثیری در وضعیت موضوع نداشته باشد، مجرمان مشمول شرایط و امکانات جرم و فراوانی و درجه جرم و میزان وقوع جرم خواهند بود. درجه انضباط آنها با 10 سال خدمت دولتی و ضبط رشوه به عنوان جزای نقدی و حبس از شش ماه تا سه سال، از توبیخ و تهدید به اخراج از یک سال مواجه هستند.

پایان خبر سیمارتیکل

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "مجازات معافیت غیرقانونی از سربازی چیست؟" هستید؟ با کلیک بر روی حوادث، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "مجازات معافیت غیرقانونی از سربازی چیست؟"، کلیک کنید.