نیم نگاهی به ؛ احکام انتصابی

نیم نگاهی به ؛ احکام انتصابی

زیرا رعایت اصول حرفه ای و آداب اداری و اصول نگارش و نامه نگاری، از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر خبری که رسانه ای می شود، مورد توجه اصحاب رسانه و سیاست مداران و حقوق دانان و اندیشه ورزان هر حوزه و همه ی زمینه های فعالیت اداری و غیراداری کشور قرار می گیرد، خصوصاً وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مانند آن.

در خبرهای هفته ی آخر اسفندماه سال 1402 آمده بود، مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش منصوب شد و متن زیر، موید این خبر بود؛

«جناب آقای مهدی نیکفر

نظر به مراتب تعهد شایستگی و تجارب ارزشمند جناب عالی و براساس پیشنهاد معاون محترم برنامه ریزی و توسعه منابع، به موجب این ابلاغ به عنوان «مدیرکل رفاه و پشتیبانی» منصوب می شوید.

امید است با استعانت از پیشگاه خداوند متعال، پیروی از منویات و مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و بیانیه گام دوم انقلاب و پیگیری سیاست های رییس جمهور محترم، با رعایت اصول «عدالت محوری»، «انقلابی گری»، «مردم داری»، «پاکدستی و فسادستیزی» و «قانون مداری» دولت مردمی، در جهت تحقق سند تحول بنیادین و توجه ویژه به موارد زیر موفق و موید باشید:

تدوین و اجرای نظام جامع رفاهی فرهنگیان

تدوین برنامه عملیاتی تامین مسکن فرهنگیان با استفاده از ظرفیت طرح ملی مسکن و توان داخلی وزارت خانه،

تدوین اجرای برنامه عملیاتی سفرهای فرهنگیان

ایجاد شبکه خرید مجازی با استفاده از ظرفیت زیست بوم جدید و شرکت های تعاونی مصرف فرهنگیان؛

نظارت بر فرآیند اجرایی امور پشتیبانی، رفاهی، بیمه و درمان فرهنگیان؛

سامان دهی و ارتقای کیفیت مراکز آموزشی، رفاهی و درمانی فرهنگیان و ایجاد شبکه ای مراکز برای تسهیل و عدالت در بهره برداری فرهنگیان از مراکز یادشده؛

رعایت قوانین و مقررات در برگزاری معاملات به منظور رعایت صلاح و صرفه دولت؛

ارتقای بیمه و درمان فرهنگیان با استفاده از فعال سازی و یکپارچه سازی مراکز درمانی کشور؛

سایر وظایف محوله عنداللزوم.

توفیق روز افزون جناب عالی را در انجام وظایف محول از خداوند متعال مسالت دارم.»

فارغ از این که چه شخص یا چه سمت و چه مسوولیتی، مورد بحث است و چه شخصیتی، صاحب مسوولیت می شود، متن و محتوای حکم موضوع انتصاب از درجه اهمیت قابل توجهی برخوردار است. زیرا رعایت اصول حرفه ای و آداب اداری و اصول نگارش و نامه نگاری، از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر خبری که رسانه ای می شود، مورد توجه اصحاب رسانه و سیاست مداران و حقوق دانان و اندیشه ورزان هر حوزه و همه ی زمینه های فعالیت اداری و غیراداری کشور قرار می گیرد، خصوصاً وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مانند آن.

همان طور که ملاحظه می شود، در متن حکم، اثری از واژگان و عبارت های مرتبط با حوزه ی فعالیت صاحب سمت و مسوول مانند آموزش، پرورش، آموزش و پرورش، دانش آموزان و مدرسه، قابل خواندن نیست. اما تکلیف بر “سامان دهی و ارتقای کیفیت مراکز آموزشی، رفاهی و درمانی فرهنگیان و ایجاد شبکه ای مراکز برای تسهیل و عدالت در بهره برداری فرهنگیان از مراکز یادشده”، امری درخور تقدیر است ولیکن پرسش، این است که آیا واقعاً تا کنون، مراکز آموزشی زیر نظر وزارت آموزش و پرورش و مدارس کشور، سامان دهی نشده است؟ البته بدیهی و ضروری است که دست کم هر سال، مراکز آموزشی و مدارس کشور ارتقای کیفیت یافته و به روز شوند هم از حیث کیفیت سنگ و آجر و سازه های مدارس و هم از جهت معلم و مدیر و ناظم و هم نسبت به متن و محتوای دروس آموزشی. اما آیا درباره ی کیفیت پرورش دانش آموزان نیز فکری شده است؟ آیا این مهم هم در زیرگروه مفاد حکمی ارتقای کیفیت مندرج در متن حکم مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، می گنجد و محلی از اعراب دارد؟

اساساً به عبارت مقدماتی حکم انتصابی توجه بفرمایید؛ “امید است با استعانت از پیشگاه خداوند متعال، پیروی از منویات و مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و بیانیه گام دوم انقلاب و پیگیری سیاست های رییس جمهور محترم، با رعایت اصول «عدالت محوری»، «انقلابی گری»، «مردم داری»، «پاکدستی و فسادستیزی» و «قانون مداری» دولت مردمی، در جهت تحقق سند تحول بنیادین و توجه ویژه به موارد زیر موفق و موید باشید:”. آیا وصف «قانون مداری»، مقدم بر پاک دستی نیست؟ آیا پاک دستی، نباید پیش درآمد انتصاب و هر انتصاب دولتی باشد؟ آیا استفاده از چنین واژگانی در متن احکام انتصابی، مفهوم دارد؟ مفهوم مخالف چطور؟

آیا “ارتقای بیمه و درمان فرهنگیان با استفاده از فعال سازی و یکپارچه سازی مراکز درمانی کشور” نباید بیش از برخی دیگر از ماموریت ها منظور و مورد توجه قرار گیرد؟

چرا در متن حکم، خبری از “پنجره ملی خدمات دولت هوشمند” و محل و موضع وزارت آموزش و پرورش در این درگاه ملی، نیست؟

………………………………………

*. مدرس دانشگاه و پژوهش گر مسایل حقوقی Tajgar.reza@gmail.com

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "نیم نگاهی به ؛ احکام انتصابی" هستید؟ با کلیک بر روی عمومی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "نیم نگاهی به ؛ احکام انتصابی"، کلیک کنید.